Vscode jsconfig.js配置项疑问

#1

jsconfig.js内容如下:

{
  "compilerOptions": {
    "baseUrl": ".",
    "paths": {
      "@/*": ["src/*"] ,
      "request": ["./request.js"]
    } ,
    "experimentalDecorators": true ,
  }
}

compilerOptions.paths问题,设置的 @有效果。不过如果是绝对路径的文件(./request.js),就失效了。
vscode如何设置类似上面的绝对路径上的别名?

参考链接: